Brown Üniversitesi Fonları

Vakıf, burs sağlamak ve araştırma çalışmalarını desteklemek üzere Brown Üniversitesi’ne fon tesis etmiştir.

Moleküler Biyoloji Burs ve Araştırma Fonu: Fon,  Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki nitelikli yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası adaylara Brown’da öğrenim görmeleri için burs olarak verilmektedir. Bursun amacı ortak araştırma projelerine destekte bulunmak ve iki üniversite arasında öğrenci değişimini teşvik etmektir. Bu program Prof. Justin Fallon ve Prof. Anne Hart işbirliği ile yürütülmektedir. Aynı fon çerçevesinde yine her iki senede bir ‘Nörodejeneratif Hastalıklarda Model Organizmalar’ adlı bir çalıştay düzenlenmektedir. Brown Üniversitesinden 5-6 profesörün ve Kıraç bursuyla orada öğrenim gören Türk öğrencilerin aktif katılımıyla Boğaziçi Üniversitesinde ikibuçuk günlük bir zaman dilimine yayılan bu çalıştayda, biyolojide kullanılan hayvan modelleri üzerine didaktik seminerler verilmekte, aynı zamanda biyoinformatik için pratik oturum da düzenlenmektedir.

Beyin Bilimleri Fonu:  Prof. John Donoghue tarafından yürütülen Beyin Bilimleri Programı’na destek amacıyla verilmektedir. Bursun amacı araştırma projelerine mali destekte bulunmak ve yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası adaylara burs sağlamaktır.