İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Galerisi

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, merkezden çevreye doğru genişleyen uygarlık izlerini takip ederek Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini kapsayan bir süreçte İstanbul’un tarihini, kültürel yapısını ve insan profilini araştırmayı, bu amaçla projeler geliştirip desteklemeyi, ulusal ve uluslararası toplantılar, etkinlikler düzenleyerek elde ettiği sonuçları ilgili kurumlarla paylaşmayı ve yayın yoluyla kamuoyuna ulaştırmayı hedefleyen bir kurumdur.

Bu kapsamda, Enstitü’nün giriş katı, ürettiği projeleri destekleyecek sergiler için düzenlenmiştir. Enstitü, Osmanlı Mimarı D`Aronco (1893 – 1909): İstanbul Projeleri sergisiyle başlattığı, İstanbul’un mimarisi, mimar ve şehircilerine ilişkin çalışmaları, Ahşap İstanbul: Konut Mimarisinden Örnekler; Uzun Öyküler: Melling ve Dunn'ın Panoramalarında İstanbul; İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyet'in Modern Kentine: Henri Prost'un İstanbul Planlaması (1936-1951); Değişen Zamanların Mimarı: Edoardo De Nari (1874-1954) sergileriyle sürdürmektedir.

Eğitim tarihi kapsamında, Düşünen Tohum, Konuşan Toprak: Cumhuriyet'in Köy Enstitüleri (1940-1954); Bir Geleneğin Anatomisi: Robert Kolej'in 150 Yılı (1863-2013) projelerini hayata geçirmiştir. Bir diğer sergi, Hilal ve Güneş: İstanbul'da Üç Japon. Yamada Torajiro, Ito Chuta, Otani Kozui, Osmanlı-Japonya ilişkilerini, İstanbul’da iz bırakmış Japonlar üzerinden inceleyen ilk kapsamlı araştırmadır. Nil Kıyısından Boğaziçi'ne: Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı'nın İstanbul'daki İzleri sergisi ise siyasi tarihimizde olduğu kadar kültür, sanat ve bilim alanındaki öncü rolüyle de dikkat çeken Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın Mısır’dan İstanbul’a uzanan sıradışı öyküsüne ışık tutmuştur.