Suna'nın Kızları

Suna’nın Kızları, ülkemizdeki sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarının gelişmesine önemli katkılar sunmuş olan iş insanı Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu yaşatmak amacıyla kızı İpek Kıraç tarafından Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında 2021 yılında hayata geçirilen uzun soluklu bir projedir. 

Eğitim alanında kazanımları mümkün kılan nesiller ve sektörler arası dayanışmadan ilhamını alan Suna’nın Kızları, özellikle kız çocukların okullulaşması alanında kat edilen mesafeden faydalanarak, eğitim yoluyla çocuklar için destekleyici ve güvenli ortamlar oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. 

Suna’nın Kızları, hedeflerine ulaşmak için, kolektif etki yaklaşımını merkezine alıp Çözüm ve Destek Toplulukları oluşturulmasını destekliyor; veriye dayalı bilgi üretimi ve kuluçka yatırımları gerçekleştiriyor ve topluluklar tarafından geliştirilen etkisi kanıtlanmış eğitim temelli modellerle çocuklar için güvenli ve destekleyici bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. 

 https://www.sunaninkizlari.org/