Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

“Yaşayan bir enstitü” ilke ve  hedefiyle, toplumun her kesimine hitap edecek biçimde programlanan ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, kolokyum, sergi gibi bilimsel, kültürel ve eğitsel etkinlikler düzenlemekte; Eski Çağ bilimlerinde lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine burs verilmekte, bilimsel katkı sağlanmakta, Anadolu Akdenizi’nde yürütülen kazı, onarım, yüzey araştırması ve projeler desteklenmektedir.

Enstitü’nün 1996 yılından beri yayımlanan yıllık süreli yayını ADALYA, A&HCI (Art & Humanities Citation Index) ve CC/A&H (Current Contents/Art & Humanities) tarafından taranan çok seçkin bir bilimsel dergidir. Türkçe ve İngilizce çift dilde yayımlanan diğer süreli yayın ANMED (Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri) ise, her yıl bilim heyetleri tarafından bölgede yürütülen kazı, yüzey araştırmaları, koruma ve onarım projelerine ilişkin son raporları bilimcilerin birincil sesi olarak tüm dünyaya aksettirmektedir.

Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün (AKMED) bunların dışında ek yayın, monografi, sempozyum, kongre, çeviri, armağan gibi farklı dizi başlıkları altında yayımladığı pek çok kitabı  vardır.

AKMED vakfımız kurulmadan önce 1996 yılında Vehbi Koç Vakfı’nın altında kurulmuştur.